stemacteren

Dröfe en de wijsbegeerte

Rammelen aan de
wijsbegeerte

 

Rommelen in de
wijsbegeerte

K.T. Dröfe heeft in een tweetal boekjes met de namen Rammelen aan de wijsbegeerte en Rommelen in de wijsbegeerte enige gedachten ten beste gegeven die in deze website aangeboden worden aan geïnteresseerden in de filosofie.
Methoden
van de
filosofie
Methoden van de filosofie, identificatie, nominatie, evaluatie. Hierin wordt een poging ondernomen een twaalftal nog niet benoemde filosofische  methoden te belichten. (2001)
Heleen
Niet meer doen Heleen. (2005)
Megasalarissen zetten voortbestaan onderneming op het spel Megasalarissen zetten voortbestaan onderneming op het spel. (2010)
Waarom raden van commissarissen zo vaak falen
Waarom raden van commissarissen zo vaak falen. (2013)
Strafbaar stellen holocaustontkenning juridisch curiosum Strafbaar stellen holocaustontkenning een juridisch curiosum. (2008)

Over de geheimzinnige samenhang tussen verschijnselen

Over de geheimzinnige samenhang tussen verschijnselen. (2009)       

Onderneming van de toekomst

De onderneming van de toekomst (2016) 

Wilt u een nieuwe partij oprichten?

Wilt u toevallig een nieuwe partij oprichten? (2016)         

Aantal commissieleden

Wat is het ideale aantal leden van een commissie? (2017)              

Staatssecretaris van Justitie

Even opletten meneer of mevrouw de Staatssecretaris (2017)              

Korte verhalen

Mijn vriend (2012), Oximoron (2016), Verboden Vruchten (2017)              

Stichting Welzijn Dieren Oostvaardersplassen

Slecht beleid Oostvaardersplassen (2017/2018)