Onderneming van de toekomst

 

 Startpagina

 

 

 

 

 

 De onderneming zal er zijn voor de mensen, niet alleen voor wat de salariëring betreft maar ook voor zaken als:
 1. vorming (karakter gericht),
 2. scholing (kennis en vaardigheden gericht),
 3. ontwikkeling naar potentie.
 4. het bieden van een gezonde werkomgeving
De leider van de onderneming functioneert als de primus interparis.

De salarisverschillen zijn gering.

Iedereen mag alles zeggen tegen iedereen (inderdaad: letterlijk). Wat doet dat?:
 1. onwenselijke spelletjes komen aan de oppervlakte,
 2. mensen die die niet berekend zijn op hun functie zitten daar niet lang,
 3. ondeugdelijke beslissingen uit jaloezie of gebrek aan inzicht voortkomend redden het niet,
 4. ongezonde ontwikkelingen worden gecorrigeerd,
 5. een baas die zich omringt met jaknikkers is kansloos,
 6. onverantwoorde risico’s worden aan de kaak gesteld.
Alle nieuwe werknemers krijgen een training naast hun reguliere werk (gedeeltelijk in werktijd en gedeeltelijk in de ‘vrije tijd’.

Hierbij wordt o.a. gewerkt aan:
 1. discipline en een zekere gehardheid,
 2. het leren kritiek te geven en te ontvangen,
 3. het leren gunnen van succes met werkzaamheden en met ideeën van anderen,
 4. volstrekte integriteit,
 5. zo nodig moed kunnen opbrengen,
 6. gezond leven,
 7. verleiding weerstaan,
 8. leidinggeven en leiding ontvangen,
 9. leren dat teleurstelling bij het leven hoort,
 10. fouten leren toegeven.