Wat is het ideale aantal leden
van een commissie?

 

 Startpagina

 

 

 

 

 

 Het antwoord luidt: TWEE (niet meer en niet minder).

Werkwijze van de commissie met twee leden
De twee commissieleden entameren gesprekken met verschillende mensen die bij het onderwerp betrokken zijn en van wie verstandige inzichten verwacht mogen worden. Uiteraard plegen de twee commissieleden regelmatig onderling overleg. Met deze benadering kan een commissie in korte tijd haar taak volbrengen en is zij verstoken van veel/heel veel leuterkoek en van de schier onbedwingbare neiging het woord te voeren.

Omstreeks 1980 heeft de toenmalige Minister van Sociale Zaken een commissie in het leven geroepen om de juiste gang van zaken ten aanzien van sollicitaties en het juiste gedrag ten aanzien van sollicitanten te onderzoeken. Deze commissie stond onder leiding van een hoogleraar en telde 19 commissieleden (een dodelijk aantal). Zij heeft vijf jaar vergaderd en uiteraard kun je na zo’n periode niet meer met een A4’tje aankomen; dus moest er een soort brochure worden geschreven (waar nog publiekelijk inhoudelijke kritiek op is geleverd). In het personeelszakenveld heeft men de inhoud wel samengevat in een A4’tje.

Had men de twee-leden-benadering gevolgd dan was dat A4’tje stellig binnen een maand op tafel gekomen.