Wilt u toevallig een nieuwe partij oprichten?

 

 Startpagina

 

 

 

 

 

 Hier een paar tips waarmee u ongetwijfeld succes zult hebben.
  1. Maak geen programma.Zeg dat u steeds naar bevind van zaken een standpunt bepaalt. Dit impliceert reeds dat er nimmer iets mag worden beloofd.

  2. Bekommer u er niet om of u nu met zijn tweeën dan wel met tien man/vrouw in de Kamer zit. Beschouw dat als volstrekt onbelangrijk.

  3. Richt u er vooral op wat in de verdere toekomst van belang is. Maak de noodzaak van “gouverner c’est prévoir” tot uitgangspunt.  (Als de politici in het verleden wat meer aan “prévoir” hadden gedaan, waren er nu veel minder moslims in ons land en zouden we dus ook veel minder problemen met hen en zij met ons hebben gehad.)

  4. Maak er uw specialiteit van de negatieve consequenties van beleidsmaatregelen te onderzoeken. Voor het Onderzoekbureau dat aan uw partij is verbonden is dat de hoofdtaak samen met “prévoir” en zicht houden op de verdere toekomst.

  5. Maak er een gewoonte van de zaken niet mooier voor te stellen dan zij zijn en persisteer niet in beleid uit prestigeoverwegingen als men met valide tegenargumenten komt.

  6. Praat veelvuldig onder elkaar, maar leg nimmer een stemverplichting op.

  7. Maak er een gewoonte van onzuivere motieven van andere partijen (bijvoorbeeld verkiezingsvoordeel boven landsbelang) aan te wijzen en doe dit altijd beschaafd, ingetogen en zonder ophef.
Zoals gezegd, beste mensen: neemt u dit tot uitgangspunt dan is succes verzekerd.